NaujienosApie TPAĮstataiMOKYMAIAdvokato paslaugosSkolininkaiPaslaugos-darbaiPaslaugos, parduoda, nuomaFotogalerija
Vytauto 64, Tauragė
Apsaugos darbuotojams
Savigynos kursai
Egzaminai
Savigynos kursai

 

Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programa
 
Aprašymas

Programos tikslas:
Supažindinti asmenis, pageidaujančius įsigyti, laikyti, nešiotis bei panaudoti savigynai šaunamuosius ginklus su ginklų nešiojimo ir laikymo reikalavimais, teisėto šaunamojo ginklo panaudojimo sąlygomis, išmokyti saugiai panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai, suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.

Programos atsiradimo pagrindimas:
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas numato, kad leidimas įsigyti šaunamąjį ginklą neišduodamas asmenims, neišlaikiusiems atitinkamo egzamino (įskaitos). Atsižvelgiant į tai, siekiama sudaryti sąlygas asmenims atitinkamai pasiruošti laikyti Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai
egzaminą policijos įstaigose.

Pagrindiniai programą apibūdinantys kriterijai:
Asmenys išmoksta saugiai panaudoti šaunamąjį ginklą savigynai, suteikti pirmąją, pagalbą nukentėjusiam, susipažįsta su šaunamųjų ginklų laikymo ir nešiojimosi reikalavimais, teisėto šaunamojo ginklo panaudojimo
sąlygomis, šaunamųjų ginklų sandara ir veikimo principais.

Teorinio ir praktinio mokymo santykis:
Mokymo programoje numatyta teorinio ir praktinio įgūdžio mokymai.
Išsilavinimo pažymėjimas:
Asmenims, įsisavinusiems šią programą ir išlaikiusiems įskaitą, išduodami valstybės pripažinti Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi, panaudojimo savigynai mokymo programos baigimo pažymėjimai (kodas 1120) su įrašu: "sugeba naudotis šaunamuoju ginklu". Šis pažymėjimas asmeniui suteikia teisę laikyti egzaminą policijos įstaigoje ir gauti valstybės pripažintą šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai
egzamino išlaikymo pažymėjimą (kodas 1121), kuris yra būtinas dokumentas siekiant įsigyti, laikyti, nešiotis, panaudoti savigynai šaunamąjį ginklą, taip pat ir kitų rūšių ginklus teisės aktų nustatytais atvejais.