NaujienosApie TPAĮstataiMOKYMAIAdvokato paslaugosSkolininkaiPaslaugos-darbaiPaslaugos, parduoda, nuomaFotogalerija
Vytauto 64, Tauragė
Apie Tauragės poskyrį
Apie TPA
ISTORIJA IR TIKSLAI

ISTORIJA

Tarptautinė policijos asociacija įkurta 1950 m. sausio 1 d.

 

Linkonšyro (Anglija) seržantas Arthur Troop norėjo sukurti policijos pareigūnų draugystės ir tarptautinio bendradarbiavimo organizaciją.

Įsteigus Asociaciją išsipildė seržanto idėja – asociacijos nariai pradėjo vystyti visuomeninius, kultūrinius ir profesinius ryšius aplinkoje, laisvoje nuo diskriminavimo pagal rangą, lytį, spalvą, kalbą arba religiją, ir skatino šalies ir užsienio policijos pareigūnų bendradarbiavimą bei draugystę.

Asociacijos šūkis esperanto kalba skamba ,, SERVO PER AMIKECO”. Tai reiškia „TARNAUTI DRAUGAUJANT“.

TPA yra pasaulinė nepelno draugystės organizacija, kurios nariai yra dirbantys arba išėję į pensiją teisėsaugos pareigūnai.

Ši organizacija nėra susijusi su jokia kita sąjunga, policijos ar vyriausybės tarnyba.

Asociacija propaguoja tarptautinį kultūrinį policijos pareigūnų bendradarbiavimą. Kadangi organizacija yra tarptautinė, vienas pagrindinių jos privalumų – dalykines, pažintinės kelionės, tačiau pagrindinis organizacijos akcentas yra draugystė.

Kasmet vyksta nacionaliniai ir tarptautiniai susitikimai.

Visi pareigūnai dirba laisvalaikiu, negaudami už tai jokio atlygio:

,,MŪSŲ NUOSTATAI DRAUDŽIA BET KOKĮ DALYVAVIMĄ POLITIKOJE, ĮTAKOTI KITŲ SĄJUNGŲ, DEPARTAMENTO VEIKLĄ, VYKDYTI DISKRIMINACIJĄ PAGAL RASĘ, LYTĮ ARBA RELIGIJĄ”.

Organizacijos nariu gali būti bet kuris kvalifikuotas valstybinės ar miesto teisėsaugos pareigūnas arba pensininkas.

Nariai skatinami priimti svečius savo namuose, būti gidais ir nuoširdžiais pagalbininkais.

ASOCIACIJOS TIKSLAI:

Užmegzti draugystę, vienyti visus tarnaujančius ir išėjusius į pensiją teisėsaugos darbuotojus visame pasaulyje esančiose šalyse-narėse.

Skatinti ir plėtoti visuomeninės veiklos, teisėsaugos ir tvarkos palaikymo studijas, veikiant visuomeninėje, kultūros ir kitose srityse. Rengti mainų, poilsio ir rekreacines programas, bendravimo, draugystės ir studijų grupių vizitus.

Sudaryti edukacines programas narių poreikiams tenkinti, studijuojant teisėsaugos dalykus.

Asociaciją kiekvienoje šalyje-narėje kontroliuoja skyriaus valdyba. Ji atsiskaito Tarptautinei vykdomajai tarybai, kurioje dirba teisėtai išrinkti tas šalis atstovaujantys delegatai.

Administravimo tikslais šalys skirstomos į skyrius. Visi skyrių poskyriai turi išrinktą valdybą, kurią sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius ir iždininkas. Kiekvieno poskyrio pirmininkas šalies susirinkimuose atstovauja poskyriui.

Nariai turi nešioti asociacijos ženklelį ir priklauso teritorijos, kurioje tarnauja poskyriui, (nariai gali pasirinkti poskyrį pagal savo gyvenamąją vietą). Jis turi pilną balsavimo teisę poskyrių susirinkimų metu, taip pat teisę pasisakyti ir balsuoti atviruose kasmetiniuose susirinkimuose.

Dabar narių yra daugelyje laisvojo pasaulio šalių ir jų skaičius auga. Narių yra įvairių rangų atstovai, nuo eilinių policijos pareigūnų iki vadovų. Asociacijos veikla nėra susijusi su tarnybos reikalais. Asociacija yra visuomeninė organizacija, kuri oficialiai nėra remiama ar kontroliuojama. Visą asociacijos veiklą vykdo jos pareigūnai ne darbo metu ir be atlygio.

TPA yra organizacija, griežtai besiremianti idealizmu ir draugyste: čia visiškai neskirstoma pagal rangus.

NARIAMS TEIKIAMI PRIVALUMAI

Nauji nariai gauna atlapo ženkliuką ir tarptautinį pažymėjimą su nuotrauka.

 

Kiekvienais metais mokant nario mokestį, išduodamas tų metų mokesčių apmokėjimo ženklas, klijuojamas ant pažymėjimo.

Mažas žydras pažymėjimas pripažįstamas visame pasaulyje kaip oficialus nario asmens dokumentas. Jis laikomas TPA nario paso viduje. Toks pažymėjimas teikia daug privalumų, svarbiausia, lemia draugiškus santykius.

Stengiamasi padėti nariams, norintiems užmegzti ryšius su policija TPA šalyse-narėse.

Rengiamos individualios arba grupinės atostogų mainų programos, pagal kurias įmanoma pabuvoti ir pasirinktos šalies policijos pareigūno namuose.

Svečiuojantis užsienyje, galima studijuoti policijos darbo metodus kitose šalyse, užmegzti profesinius policijos ryšius visame pasaulyje.

Nariai gali bendrauti su kitais, panašius interesus turinčiais kolegomis, naudodamiesi ir kitomis TPA informacijos priemonėmis, kurias šiam tikslui administruoja TPA Nuolatinis vykdomasis komitetas ir šalių skyrių valdybos..