NaujienosApie TPAĮstataiMOKYMAIAdvokato paslaugosSkolininkaiPaslaugos-darbaiPaslaugos, parduoda, nuomaFotogalerija
Vytauto 64, Tauragė
Apsaugos darbuotojams
Savigynos kursai
Egzaminai
Apsaugos darbuotojams

 

Apsaugos darbuotojo mokymo programa
 
 
PROGRAMOS APIBŪDINIMAS

Programos tikslas:
 
Supažindinti asmenis, pageidaujančius tapti apsaugos darbuotojais su Asmens ir turto saugos įstatymo, keliamais reikalavimais apsaugos darbuotojui, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo šaunamojo ginklo laikymo ir nešiojimosi reikalavimais, teisiniais šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių, fizinės prievartos panaudojimo pagrindais, asmens sulaikymo ir pristatymo į policijos įstaigą teisiniais pagrindais, viešosios tvarkos užtikrinimo masiniuose renginiuose būdais, profesinės psichologijos pagrindais, teisinės atsakomybės pagrindais, suformuoti apsaugos darbuotojams būtinus mokėjimus, sudaryti sąlygas asmenims, pageidaujantiems tapti apsaugos darbuotojais įgyti profesinę kvalifikaciją, kad jie galėtų tinkamai įgyvendinti jiems suteiktas teises ir pareigas.

Pagrindiniai programą apibūdinantys kriterijai:

Asmenys išmoksta vykdyti objekto apsaugą, saugiai panaudoti šaunamąjį ginklą, specialiąsias priemones, fizinę prievartą, atlikti asmens sulaikymą ir pristatymą į policijos įstaigą, susipažįsta su asmens bei informacijos apsaugos, inkasavimo vykdymu, Asmens ir turto saugos įstatymo, keliamais reikalavimais apsaugos darbuotojui, Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatytais šaunamojo ginklo laikymo ir nešiojimosi reikalavimais, teisiniais šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių, fizinės prievartos panaudojimo pagrindais, asmens sulaikymo ir pristatymo į policijos įstaigą teisiniais pagrindais, viešosios tvarkos užtikrinimo masiniuose renginiuose būdais, profesinės psichologijos pagrindais, teisinės atsakomybės pagrindais, šaunamųjų ginklų sandara ir veikimo principais, priešgaisrine sauga.
Apsaugos darbuotojų mokymo programa skirta ne jaunesniems kaip 18 metų asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
 
Teorinio ir praktinio mokymo santykis:

Mokymo programoje numatytos vienodos apimties teorinio mokymo (26 val.), iš jų 6 val. skiriamos pratyboms ir praktinio mokymo dalys (26 val.).
Išsilavinimo pažymėjimas:

Asmeniui įsisavinusiam šią programą ir išlaikiusiam įskaitą (egzaminą) išduodamas valstybės pripažintas Apsaugos darbuotojų mokymo programos baigimo pažymėjimas (kodas 1122) su įrašu sugeba dirbti apsaugos darbuotoju. Šis pažymėjimas asmeniui suteikia teisę laikyti egzaminą policijos įstaigoje ir gauti valstybės pripažintą Apsaugos darbuotojų egzamino išlaikymo pažymėjimą (kodas 1123), kuris asmeniui suteikia teisę dirbti apsaugos darbuotojais saugos tarnybose ar saugos padaliniuose.